Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a PROFI ÉS BARKÁCS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.profiesbarkacs.hu webáruház (továbbiakban: honlap) szolgáltatásait igénybe vevő természetes és jogi személy (a továbbiakban: Felhasználó) jogainak és kötelezettségeinek körét szabályozza.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 • Név: PROFI ÉS BARKÁCS Kft.
 • Székhely és levelezési cím: 2451 Ercsi, Rákóczi u. 48.
 • Ügyfélszolgálati iroda címe: 2451 Ercsi, Rákóczi u. 48.
 • Telefonszáma: 06 25 491 017
 • E-mail cím: info@profiesbarkacs.hu
 • Cégjegyzékszám: Cg. 07-09-012711
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék mint cégbíróság
 • Adószám: 13862150-2-07
 1. ÁSZF HATÁLYA, ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a honlapon található elektronikus értékesítési felületen történik. Kérjük, az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el jelen dokumentumot. A weboldalunkhoz való csatlakozás, az azon történő böngészés, vagy a honlap bármely alkalmazásának, vagy szolgáltatásának használata, a honlapon, illetőleg azon keresztül történő tranzakciók lebonyolítása során jelen ÁSZF rendelkezései irányadók, amelyeket Ön a honlap használatával elfogad. Jelen honlap használatával ezen Megállapodás Ön és a PROFI ÉS BARKÁCS Kft. között jött létre a 2001. évi CVIII.tv. (Elkertv.), a 2013. évi V. Tv (Ptk)rendelkezéseinek megfelelően.

1.2. A honlapon elektronikus úton leadott rendelésekkel lehetséges a vásárlás. A regisztráció nélküli honlaplátogatás, regisztráció, illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a honlap felhasználója között.

1.3. A honlap szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. A vásárlás azonban regisztrációhoz kötött, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. Vásárolni a honlapon abban az esetben lehet, ha a vásárló elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit. Kérjük, hogy abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a jelen ÁSZF rendelkezéseivel maradéktalanul egyetért. Amennyiben a honlap használata során az ÁSZF-et elfogadja, úgy azzal kijelenti, hogy a szerződési feltételeket megismerte, azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el.

1.4. A vásárlás felek között a honlap értékesítési felületén, telefonon, illetve e-mail útján történik. A Felek között az áru megvásárlásával létrejött szerződés távollévők között létrejött szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató 5 évig őrzi.

1.5. A felek közötti szerződés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató nem veti alá magát magatartási kódexnek.

1.7. A Szolgáltató a vevői igények kiszolgálása érdekében ügyfélszolgálatot vezet, melyet e-mailben vagy telefonon érhet el a Felhasználó a mindenkori nyitvatartási időben (8-16 óráig). A Szolgáltató személyes ügyfélfogadásra alkalmas helyiséget nem tart fenn.

1.8 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa, ezen tényt Felhasználó elfogadja.

1.9 Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja az ÁSZF honlapon való közzététele: 2017. március 17. A Szolgáltató a módosításokat is elérhetővé teszi a honlapon a hatályba lépés dátumával együtt.

 1. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A regisztrációra a Főoldalon megtalálható Regisztráció menüpontban elérhető adatlap kitöltésével kerülhet sor. A honlapon vásárolni kizárólag regisztrációt követően lehetséges. A regisztráció során kizárólag azokat az adatokat kérjük el, amelyek a vásárlás menetéhez elengedhetetlenül szükségesek.

A Honlapon történő regisztrációjával kijelenti a Felhasználó, hogy jelen ÁSZF, és a honlapon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és maradéktalanul elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. Az Ügyfél felel azért, hogy a Felhasználó az adatait pontosan adja meg, a Szolgáltató kizárja a felelősségét az Ügyfél által tévesen megadott adatokra visszavezethető hibákért, továbbá azért mert a Felhasználó elektronikus levelező fiókja esetleges leveleit a kéretlen mappába továbbítja. Az Ügyfél felelőssége, hogy a regisztráció során a fiókja megfelelő védelmét jelentő jelszóval lássa el. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amely abból adódik, hogy a Felhasználó kiadja más számára a felhasználói jelszavát, illetve az ő tevékenységére visszavezethető okokból azt feltörik. A Felhasználó a Személyes bejelentkezési adatok bármikor módosíthatja személyes adatait.

2.3 A FELHASZNÁLÓI FIÓK MEGSZÜNTETÉSE

2.3.1. Ügyfél a regisztrációja törlésére bármikor jogosult az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenet útján. A Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről az üzenet megérkezését követően. A törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből az Ügyfél felhasználói adatai. Kivételt képez ez alól az Ügyfél már korábban leadott rendeléseihez kapcsolódó adatok és dokumentumok, melyek továbbra is megőrzésre kerülnek. Az adatok visszaállítására többé nincs mód az eltávolítás után.

2.3.2. Kizárólag az Ügyfél a felelős felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért. Az Ügyfél, ha tudomást szerez arról, hogy a regisztrációjához kötött jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a jogosulatlan harmadik személy a jelszóval bármilyen módon visszaél, köteles értesíteni a Szolgáltatót a jelszó módosítása mellett.

2.3.3. Ügyfél vállalja a regisztrációval érintett, közölt személyes adatok szükség szerinti frissítését, hogy azok aktuálisan teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek

 1. MEGRENDELÉS

3.1. A honlapon eladásra kínált áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. Az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Akkor is szerződésszerűen teljesít a Szolgáltató, ha a termék kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik, mint amit a weboldalon vagy a használati utasításban fel van tűntetve. Vásárlás előtt felmerülő kérdéseivel az áruval kapcsolatosan keresse ügyfélszolgálatunkat.

Az általunk forgalmazott termék használati utasítását az áruhoz mellékeljük a jogszabályok előírásai szerint. Ha a kötelező használati utasítást nem kapta meg, azt azonnal, az áru használatba vétele előtt jelezze vevőszolgálatunknál és pótoljuk. Amennyiben a Honlapon található áruk alapvető tulajdonságával, minőségével, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

3.2. A vételár összegét mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetve találja, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza, kivéve, ha más nincs feltüntetve. A kiszállítás költségét a termékek vételára nem tartalmazza.

3.3. A Szolgáltató a Honlapról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát fenntartja. A módosítás akkor lép hatályba, mikor a Honlapon megjelenik. A módosított vételár a már megrendelt termékek vételárát nem emeli meg. Online bankkártyás fizetés esetén, annak kezdeményezése után, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban történt árcsökkenés esetén pénz visszatérítésére nem jogosult a megrendelő. Minimálisan 24 órát vesz igénybe az Online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése, amelyet követően nyílik lehetőség a termék átvételére.

3.4. A Szolgáltató minden gondossága ellenére a Honlapon feltüntetett hibás-, nyilvánvalóan téves ár esetén a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A Szolgáltató Honlapján keresztül megrendelést csak a regisztrált Ügyfél kezdeményezhet, amely akkor fogadható el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Hibás vagy hiányosan kitöltött megrendelés esetén az Ügyfél hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. Az Ügyfél felel a megrendelés során megadott adatokért, ezért a Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A regisztrációt követő bejelentkezés után van lehetőség a megrendelés feladására a profiesbarkacs.hu áruházban, a Kosár használatával. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Honlap jobb oldalán található a Kosár, amelynek tartalmát megtekinteni, módosítani a kosár ikonra kattintást követően van lehetőség. A kosárban az egyes termékek kívánt mennyisége beállítható, illetve a Kosár tartalma törölhető.

A Kosár tartalmának véglegesítése után, a „Tovább az átvételi módokhoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelés elküldhető legyen. A Honlap által megjelölt átvételi módok közül lehet választani, továbbá megadhatóvá válnak a számlázási és szállítási adatok. A szükséges adatok és az átvételi mód ismeretében, a „Tovább a fizetési módokhoz” gombra kattintva lehet kiválasztani a megrendelés végösszegének megfizetési módozatát. Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Tovább az adatok ellenőrzéséhez” gombra kattintva egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. 

A „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor a megrendelés feladására. A rendelés leadása az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3.6. A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. 

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. 

 1. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

4.1. A Felhasználó a rendelés során és a megrendelés véglegesítéséig a honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. Letölthető 5. sz. tájékoztató.

 1. A VÁSÁRLÁS VISSZAIGAZOLÁSA

5.1. A Felhasználó által leadott rendelést a Szolgáltató automatikus levelező rendszere igazolja vissza, mely tartalmazza azokat az adatokat, melyeket a Felhasználó a vásárlás folyamán megadott a szolgáltató részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, pontosan meghatározott ÁFÁ-val növelt árát, átvételi és fizetési lehetőségeit, az azzal kapcsolatos költségeket, a pontosan meghatározott fizetendő összeget.

5.2. A visszaigazoló e-mail igazolja azt, hogy a vásárlás a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött. Ezen időponttól kezdődően beáll az ajánlati kötöttség mindkét oldalról.

5.3. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Amennyiben a Felhasználó kéretlen üzenetek mappájába kerül a visszaigazoló e-mail, úgy nem mentesül a Felhasználó az ajánlati kötöttsége alól, ezért vásárláskor kérjük a SPAM üzenetek áttekintését is.

5.4. Felhasználó köteles 24 órán belül, de legkésőbb a szállításig visszajelezni a Szolgáltató részére azt, ha a bármely adat módosításra kerül.

5.5. A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött vásárlás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 1. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért áru házhosszállítási díja 1.500,-Ft, mely tartalmazza az ÁFÁt. A házhozszállítás GLS futárral történik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy KRAUSE létra házhosszállítását vállalni nem tudja a Szolgáltató. Amennyiben azt megrendeli, úgy azt kifejezetten tudomásul veszi, hogy azt csak a társaság telephelyén veheti át személyesen.  

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 

 1. ELÁLLÁS JOG

Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő a

 • a terméknek,
 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Ha a felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikusan az alábbi címre: info@profiesbarkacs.hu A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azon adatokat, amelyekből beazonosítható a megrendelés, és az elállásra/felmondásra vonatkozó konkrét kijelentés.

Határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát a felhasználó, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a felhasználó a felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a társaság, kivéve, ha a felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

A felhasználó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét – akár postai, akár fuvarozási költséget – felhasználó viseli.

A felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.1. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE

7.1.1. A Fogyasztó, ha elállási jogával kíván élni, akkor az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a következő linken keresztül elérhető elállásinyilatkozat-mintát is, melynek használata nem kötelező. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.1.3. A Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 

7.1.4. Ha a Fogyasztó írásban az elállásra irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Szolgáltatónak határidőben érvényesítettnek kell tekinteni.

7.1.5. A határidő számítás kezdő időpontja a postai úton történő jelzés esetén a postára adás dátuma, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének ideje. A Fogyasztó köteles elállási nyilatkozatát ajánlott küldeményként feladni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

7.1.6. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket mielőbb, indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

7.1.7. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi akár postán, akár az általa megrendelt futáron keresztül a terméket.

7.1.8. A Fogyasztót terheli a termék visszaküldésének a költségei, kivéve ha a Szolgáltató vállalta az ehhez fűződő költségek viselését. A Szolgáltató a Fogyasztó kérésére a visszaszállítást megszervezi, azonban ebben az esetben is a Fogyasztót terheli a visszaszállítás költsége. A Szolgáltató az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segít a visszaszállítás megszervezésében. Fogyasztó visszaszállításra vonatkozó igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. 

7.1.9. A Szolgáltató utánvéttel visszaküldött csomagot nem vesz át. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

7.1.10. A Fogyasztó szerződéstől való elállása után haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költségekkel együtt, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

7.1.11. A Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon téríti vissza a termék árát, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárult, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.1.12. Fogyasztó a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért akkor vonható felelősségre kizárólag, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.1.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

7.1.14. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

 1. JÓTÁLLÁS

8.1. Kötelező jótállás

8.1.1. A Szolgáltatót a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely értelmében a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy üzembe helyezés esetén ha a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem esik jótállás alá tartozó körbe a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rongálás, helytelen tárolás, helytelen kezelés,
 • nem rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ezen jótállási jogosultság nem vonatkozik AL-KO, Makita és Einhell termékekre. Ezen gyártó termékei esetében a központi szervízbe javítja a hibás árukat.

A kijavítást vagy kicserélést, a termék tulajdonságait és az Ügyfél által elvárható rendeltetését figyelembe véve, megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe kizárólag új alkatrész kerül beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

8.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésének körében felmerülő költségek a Szolgáltatót terhelik.

8.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól akkor mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.1.5. Az Ügyfelet nem illeti meg a jog arra, hogy ugyanazon hiba miatt párhuzamosan kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

8.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban feltüntettettek alapján. 

8.2. Önkéntes jótállás

8.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Honlapon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. Jelen pontban meghatározott Önkéntes jótállás kizárólag a Szolgáltató és a Polgári törvénykönyvben meghatározott fogyasztók között kötött szerződésekre vonatkozik.

8.3 A honlapon az alábbi termékek találhatóak meg: AL-KO, Makita, Einhell, Krause, Yato. Megnevezett gyártók jótállási tájékoztatója minden esetben a szerződés mellékletét képezi. A csomagolás tartalmazza a jótállási feltételeket. A jótállási jegyek a csomagolás tartalma. Minden esetben átadásra kerül a termék átvételekor. A KRAUSE termékek esetén a vásárlást igazoló számla és a terméken elhelyezett eredeti matrica alapján lehet jótállást érvényesíteni.

 1. SZAVATOSSÁG

9.1. Kellékszavatosság

9.1.1. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényét érvényesítheti. Fogyasztó esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt élhet szavatossági igényeivel, olyan termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már fennálltak. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja. 

9.1.2. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén nem Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényét érvényesítheti az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidőn belül.

9.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, akkor ha ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése nem lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel nem járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

9.1.4. Az Ügyfélnek lehetősége van a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérni, melynek esetleges költségeit viselni köteles, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

9.1.5. Ügyfél haladéktalanul, a hiba felfedezése után, de nem később, mint az ettől számított kettő hónapon belül közölni köteles a Szolgáltatóval a hiba fennálltát. 

9.1.6. Az Ügyfél kellékszavatossági igényét közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

9.1.7. A számla, vagy annak másolatának bemutatásával a szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba bejelentésen túl nincs más követelménye. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett.

Szolgáltató sikeres bizonyítás esetén, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után már az Ügyfélt terheli a bizonyítás, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

9.2. Termékszavatosság

9.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

9.2.2. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítésre nincs lehetőség. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.2.3. Az Ügyfél termékszavatossági igényként a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

9.2.4. Egy termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2.5. Ügyfél a termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, mely határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A hiba felfedezése után az Ügyfél késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 

9.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. 

9.2.7. A termék előállítója és forgalmazója a hatályos Ptk. szerint gyártónak minősül.

9.2.8. A gyártó, forgalmazó mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania a felsorolt lehetőségek közül.

9.3 Felhasználó tudomásul veszi, hogy minden termék gyártója más garanciális szabályokat alkalmaz. A termékekre vonatkozó garanciális tájékoztatót a csomagolás tartalmazza, illetve elérhető az alábbi linkeken.

 1. FELELŐSSÉG

10.1. Szolgáltató egyértelműen kizárja felelősségét azért, hogy a honlap használatában hiba keletkezik a telefon-, internethálózat, a honlapot kiszolgáló szerverek, számítógépes rendszerek meghibásodása miatt, vagy, hogy a honlap elérésében akadály keletkezik felhasználói használati túlzsúfoltságból.

10.2. A Felhasználó ismeretében van annak, hogy a Honlapot kizárólag a saját felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

10.3. Szolgáltató nagy hangsúlyt fektet a honlap biztonságára, mind a felhasználói adatok kezelése, mind a honlap használata során a felhasználók biztonságos vásárlásának biztosítása során. Ezért a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a honlap megjelenését szüneteltesse vagy bármilyen módon korlátozza abban az esetben, ha a szolgáltatás biztonsága érdekében, vagy valamely akadály elhárítása érdekében az szükséges.

10.4. A honlap egyes tartományai olyan kapcsolódási pontokat, azaz linkeket  tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók által üzemeltetett honlapokra vezetnek. Ezen honlapok tartalmáért nem vállal a Szolgáltató felelősséget.

10.5. A Felhasználók honlapon kifejtett esetleges megnyilvánulásait ellenőrizheti a Szolgáltató, és ennek során amennyiben úgy dönt, hogy az adott Felhasználó tevékenysége jogszabályt vagy erkölcsöt sért, úgy jogosult a Felhasználó részéről a regisztrációt törölni. Ebben az esetben nem vállal semminemű felelősséget, amely a törléssel merült fel. Szolgáltató továbbá kizárja felelősségét a felhasználói által a honlapon kifejtett tevékenységéért.

10.6. A Szolgáltató a tevékenységét Magyarország területén látja el, ezért magyar joghatóságot köt ki a regisztráció és a vásárlás esetére. Kizár mindennemű olyan igényt, ami amiatt merül fel, hogy a Felhasználó más országból kívánja igénybe venni a honlap szolgáltatásait, illetve a vásárlást, és ebből a Felhasználót kár éri.

 1. SZERZŐI JOGOK

11.1. A honlapon található valamennyi tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, vagyis mind a szolgáltató által megjelenített tartalom, mind a szolgáltató által forgalmazott termékek gyártója, illetve forgalmazója által előállított tartalom (mely magában foglalja a képeket, formai elemeket, egyéb jeleket, termékleírásokat) jogtalan felhasználása tilos. Tilos a honlap bármely elemét részben vagy egészben másolni, áthelyezni, tárolni, módosítani. Felhasználó kifejezetten elfogadja a tényt, hogy amennyiben a honlapon hozzászólást ír, értékelést ad, és az a honlap tartalmává válik, úgy a Szolgáltatóval szemben szerzői jogi igényt nem támaszthat.

11.2. A honlapon található bármely tartalom csak otthoni, magáncélú felhasználása engedélyezett. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, ha más honlapokon vagy egyéb írott formában kívánja valaki felhasználni a honlapon található tartalom bármelyikét.

11.3.  A honlapon található tartalom magában foglalja valamennyi grafikai elemet, védjegyet, képet, videót, szöveget, multimédiás tartalmat.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

12.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a fogyasztói kifogásait a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):

 • Központi cím: 2541 Ercsi, Rákóczi u. 48.
 • Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: 8-16 óra keddtől péntekig
 • Telefonszám: 06 25 491 017
 • Kapcsolattartó személy: Szijjártóné Papp Szilvia
 • E-mail:  info@profiesbarkacs.hu

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását 12.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és amennyiben a panasz jellege ezt megengedi szükség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges vagy az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát 

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A visszakereshetőség érdekében a telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, mely számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

Az írásbeli panasz a beérkezését követő harminc napon belül a Szolgáltató köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja. 

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértése esetén panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fejér Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:​

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu
Telefonszám: 06-22-510-310

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 

Hatvan, 2017. 03. 24.